POLICY FÖR INTEGRITET OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

FÖR WEBBPLATSEN ALLAMÅRBRA.SE

Senast uppdaterad: 4 januari 2021

 

Denna policy beskriver hur Allamårbra.se samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt hur Alla mår bra.se använder cookies på webbplatsen.

 

I denna policy kallas den personuppgiftsansvarige för "Allamårbra.se", "Alla mår bra" eller "jag".

 

1. Insamling av information.

Alla mår bra använder tjänster som utförs av tredje part. När du besöker webbplatsen eller använder Alla mår bras tjänster kan information och uppgifter komma att samlas in. Detta görs av följande tredje parter:

Wix.com – Plattformen som webbplatsen är uppbyggd på.

Sellfy – Plattform för försäljning av digitala produkter.

Paypal – Betaltjänst för e-handel.

Du kan läsa mer om dessa tjänster under punkt 5 i denna policy.

 

Den insamlade informationen består av de uppgifter du själv uppger vid ett köp på webbplatsen. Övrig information så som uppgifter om din dator, webbläsare samt IP-adress kan också komma att samlas in.

 

Det samlas aldrig in mer information än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna till dig.

 

2. Användning av information.

Informationen som samlas in görs för att tillhandahålla tjänsterna till dig, vilket inkluderar användningen av webbplatsen, registrering av köp, samt eventuell support via e-post.

 

Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat ändamål än det som behövs för att tillhandahålla tjänsten till dig, eller till sådant som kan komma krävas av gällande lagstiftning.

 

3. Lagring av information.

Allamårbra.se lagrar ingen information om dig. De uppgifter du anger vid ett köp på webbplatsen lagras av respektive tjänst som utförs av tredje part. Läs mer om hur tjänsterna från tredje part hanterar deras lagring av information under punkt 5 i denna policy.

 

Uppgifter som lagrats kommer endast att behållas under den tid som är nödvändigt för att uppfylla sitt ursprungliga syfte. Efter det kommer uppgifterna att raderas såvida inte lagen kräver annorlunda.

 

4. Utlämnande av information till tredje part.

Allamårbra.se lämnar aldrig ut några uppgifter till tredje part, så länge inte lagen kräver annorlunda. Läs mer om hur tjänsterna från tredje part hanterar din information under punkt 5 i denna policy.

 

5. Tjänsterna på webbplatsen som utförs av tredje part.

För att kunna tillhandahålla webbplatsen och dess tjänst till dig använder Alla mår bra tjänster från tredje part. När du använder webbplatsen godkänner du samtidigt användandet av följande tjänster:

 

Wix.com – Wix.com är den plattform som webbplatsen är uppbyggd på. Wix.com’s plattform gör det möjligt att tillhandahålla tjänsten till dig. Om du vill läsa Wix.com’s policyer angående integritet och cookies så kan du klicka här (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Sellfy – En applikation och plattform för digitala produkter som gör det möjligt att visa upp och sälja Alla mår bra-guiden till dig. Om du vill läsa Sellfy’s policyer angående integritet och cookies så kan du klicka här (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Paypal – En betaltjänst för e-handel. Det är genom Paypal som betalningen utförs när du köper Alla mår bra-guiden via webbplatsen. Om du vill läsa Paypal’s policyer angående integritet och cookies så kan du klicka här (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

5. Dina rättigheter.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du som användare av webbplatsen möjlighet att utnyttja vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter. För att se en komplett lista på dina rättigheter samt utförlig information om dessa kan du besöka datainspektionens hemsida genom att klicka här (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kan du kontakt mig via e-postadressen hej@allamarbra.se så hjälper jag dig.

 

6. Användning av cookies.

Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din dator när du besöker de flesta webbplatser. Alla mår bra använder sig av cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare, samt göra det möjligt för Alla mår bra att tillhandahålla tjänsten till dig.

Webbplatsens användning av cookies är inte på något sätt kopplat till några personuppgifter om dig.

7. Ändringar eller uppdateringar av denna policy.

Alla mår bra förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy. Eventuella ändringar eller uppdateringar av policyn kommer att publiceras på denna sida.

 

Denna policy uppdaterades den 4 januari 2021.

 

8. Samtycke.

Genom att använda Alla mår bra och dess webbplats godkänner du denna policy och dess innehåll, samtycker till behandlingen av dina personuppgifter samt godkänner användandet att cookies.

 

9. Kontaktuppgifter.

Allamårbra.se

E-post: hej@allamarbra.se

Webbplats: www.allamarbra.se