DISCLAIMER

Senast uppdaterad: 30 April 2019

Denna disclaimer (ansvarsfriskrivning) gäller för Johanna Larö samt webbplatsen Allamårbra.se och dess innehåll. Den gäller även för samtligt material och all text som publiceras under namnet Alla mår bra, vilket inkluderar "Alla mår bra-guider" samt publiceringar på alla sociala medier.

 

Allt publicerat innehåll är avsett att vara motiverande och inspirerande.

Alla mår bra-guidernas syfte är att hjälpa, inspirera och stärka läsaren. De ersätter dock inte medicinsk rådgivning. All text i Alla mår bra-guiderna anges därför utan några som helst garantier från Johanna Larö's och Alla mår bra's sida.

Johanna Larö gör inget påstående att hennes arbete behandlar eller botar emotionella, psykologiska, andliga eller fysiska problem. Du är fullt ansvarig för din egen emotionella, mentala, andliga och fysiska hälsa.

Något ansvar från Johanna Larö's och Alla mår bra's sida för person-, sak- eller ekonomisk skada är därför följaktligen uteslutet.